Vilkas mūsų kultūroje yra ypač klaidingai vertinamas gyvūnas. Manoma, kad vilkas yra piktas, plėšrus ir šaltakraujis grobuonis. Iš tiesų Vilkai yra draugiški ir protingi. Agresijos vilkai vengia, o vietoj jos renkasi protingesnę strategiją – diplomatiją arba atsitraukimą. Vilkai gyvena socialinį gyvenimą, jiems svarbi jų šeima ir gauja, tačiau nepaisant stiprių artimų ryšių, vilkas sugeba išlaikyti savo individualumą. Vilko simbolis mokina atrasti balansą tarp vienatvės ir buvimo su kitais. Vilkas simbolizuoja priešybių vienybę.

Svarbus ir artimas simbolis Vilkijos gyventojams vaizduojamas susipynęs su gamtos motyvais, tarsi gamtos dvasia ir jausmas, kuris iki šiol gyvena Vilkijoje.

 • Atlikta

  Sienos parinkimas
  Eskizo sukūrimas
  Piešinio įgyvendinimas

 • Užsakovas

  KEKS2022, Šiuolaikinių seniūnijų projektas

 • Kūrinio autorius

  Tadas Šimkus

 • Padėka
  Dažai: Colorshop.lt